W sobotę 4 listopada w Sali Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym odbył się II Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych im. Mariana Zdziecha. Tegoroczna impreza w odróżnieniu do pierwszej edycji odbyła się już na terenie gminy Mirów.

W przeglądzie wzięło udział trzy kapele ludowe, w tym Wyleniałe Niedźwiedzie z Kierza Niedźwiedziego, Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa oraz Zespół Echo z Gąsaw Rządowych Niw. Ponadto na scenie wystąpiły wszystkie zespoły śpiewacze z terenu Gminy Mirów. Przegląd połączony był z biesiadą ludową.

Dla lokalnej społeczności impreza miała wymiar szczególny ponieważ dedykowana była pamięci nieżyjącego już Mariana Zdziecha, samorządowca, społecznika oraz propagatora muzyki ludowej. Wokół przeglądu zgromadzili się twórcy ludowi, samorządowcy a także przyjaciele patrona. Swoją obecnością zaszczyciła również Bożena Zdziech – wdowa po zmarłym Marianie.

Pomysłodawcą i organizatorem pierwszego przeglądu był znany muzyk ludowy Marek Kaluga, prywatnie przyjaciel Mariana Zdziecha. Tegoroczna imprezę organizowali już wspólnie z zespołem Rogowianki z Rogowa. Patronat nad imprezą objął Artur Siwiorek, wójt gminy Mirów.

Info i foto: Gmina Mirów