Trwają przygotowania do II Szydłowieckiego Rajdu dla Niepodległej, zapoczątkowanego w ubiegłym roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ubiegłoroczny rajd odbył się w październiku i wzięło w nim udział około 100 – rowerzystów. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników turystyki rowerowej do wspólnego uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Start honorowy planowany jest 14 września 2019 roku, o godzinie 9.00 z Rynku Wielkiego.

Zaplanowane są dwie trasy:

 • 60 km – dla Ciebie i dla rodziny
 • 100 km – dla profesjonalistów i wytrwałych

Obie trasy będą przebiegały przez urokliwie trasy i zakątki ziemi szydłowieckiej. Zakończenie rajdu planowane jest na zamku szydłowieckim.

Serdecznie zapraszamy! Impreza odbywa się pod patronatem medialnym portalu „Nasz Szydłowiec”.

Regulamin II Szydłowieckiego Rajdu dla Niepodległej:

 1. Cel imprezy:
  1. Propagowanie aktywnego sposobu wolnego czasu
  2. Popularyzacja turystyki rowerowej
  3. Poznanie walorów turystycznych regionu szydłowieckiego
  4. Sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem
 2. Organizatorzy:
  1. BIKE TEAM – Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
  2. Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
  3. Stowarzyszenie Aktywny Szydłowiec
 3. Patronat medialny:
  1. Radio Plus
  2. Echo Dnia
  3. Portal Nasz Szydłowiec
  4. …..
 4. Partnerzy – Sponsorzy:
  1. Zamek w Szydłowcu – Restaurant & Cafe
  2. ASGRAF Przedsiębiorstwo poligraficzno – wydawnicze. Bąk A.B.
  3. ATOART – Agencja Eventowo – Reklamowa
  4. PZU – Odział Szydłowiec
 5. Termin i przebieg imprezy
       – Wspólny START 14 września 2019r. godzina 9.00 Rynek Wielki Szydłowiec po otrzymaniu kart startowych
  – META – Zamek Restaurant & Cafe ul. Zamkowa. Każdy uczestnik po osiągnięciu mety otrzymuje dyplom ukończenia, medal, poczęstunek
 6. Dystans i przebieg trasy rajdu:
  60 km – dla Ciebie i rodziny
  100 km – dla „profesjonalistów” i wytrwałych.

Trasę rajdu przedstawimy niebawem

Uczestnictwo

II Szydłowiecki Rajd Dla Niepodległej jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno turystycznym a uczestnicy poprzez swój udział czczą 101 rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Udział w niej wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zaświadcza o swoim dobrym stanie zdrowia. Osoby niepełnoletnie – wymagana zgoda opiekuna prawnego potwierdzona stosownym oświadczeniem. Na dystansie 60 km (rodzinnym) mogą brać udział osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem lub opiekunem. Każdy z uczestników pokonuje trasę indywidualnie na własną odpowiedzialność. Uczestnik potwierdza przejazd na karcie startowej we wskazanych miejscowościach dowolną pieczątką. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia wraz z wpłatą w kwocie 25 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 września  2019 roku w Biurze Rajdu, Rynek Wielki 18, Szydłowiec.

oraz pod numerami telefonów:
608 498 515,
602 265 784,
606 316 381,
509 642 501

lub e-mail na adres rowerowyszydlowiec@wp.pl
należy podać imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, pesel (do ubezpieczenia)

lub klikając —->j [TUTAJ – ZAPISY NA RAJD]

Wpłaty należy dokonać na konto:

SZYDŁOWIECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

Wschodnia 57

26-500 Szydłowiec

NIP:799-194-22-43

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia Szydłowiec

Nr rachunku : 89 9129 0001 0099 0900 2519 0001

z dopiskiem: Rajd Rowerowy dla Niepodległej.

Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu imprezy, lecz organizator nie gwarantuj wszystkich świadczeń. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem do grona uczestników. Wpisowe nie podlega zwrotowi, a jego wysokość pomniejszeniu, dlatego prosimy o przemyślane dokonywanie zgłoszeń i wpłat.

 1. Świadczenia:
  1. Wszystkim, którzy dokonają zgłoszenia wraz z wpłatą organizator zapewnia dyplom uczestnictwa, medal,  poczęstunek na mecie – pieczona kiełbaska, kawa, herbata
  2. Ubezpieczenie w trakcie trwania rajdu.
 2. Obowiązki uczestników:
  1. Posiadanie rowerów sprawnych technicznie (rowery szosowe, turystyczne)
  2. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody
  3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział w rajdzie
  4. Stosowanie się do postanowień regulaminu i wskazań organizatorów.
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Nie prowadzi się klasyfikacji a uzyskany czas ma znaczenie honorowe
  2. Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych uczestników imprezy
  3. Trasa rajdu przebiega drogami asfaltowymi o zróżnicowanej nawierzchni. Należy zwrócić uwagę na występujące ubytki w asfalcie, niebezpieczne krawędzi jezdni i pobocza. Dodatkowym utrudnieniem są natężenie ruchu, remonty dróg czy poruszające się maszyny rolnicze.
  4. Organizatorzy nie zabezpieczają trasy rajdu służbami porządkowymi, a rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.
  5. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas rajdu.
  6. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony lub odwołany .
  7. W razie potrzeby uczestnicy rajdu zapewniają sobie transport we własnym zakresie (np. uszkodzenie roweru, bądź kolizji)
  8. Zaleca się posiadanie odpowiednich map trasy rajdu.
  9. Zgłoszeni po terminie ubezpieczają się we własnym zakresie
  10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.