Inauguracja zajęć 8 października 2015 r. godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek

Program edukacyjno–kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku, adresowany jest do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Słuchacze uczestniczą w wykładach oraz w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin, organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze i ogniska.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 30 września 2015 roku. Informacje, zapisy : numer telefonu 661 279 945, 617 02 96 p. Ilona Jaworska, e-mail: sekretariat@sckzamek.pl