W etapie regionalnym, który odbył się w Radomiu w dniu 1 kwietnia 2016r. Zespół Wokalny w składzie: Agata Sokołowska (klasa 3c), Mira Chwalkiewicz (klasa 3b), Rafał Czaja (klasa 3b), Maciej Kołodziejski (klasa 2c) i Jakub Grzęda (klasa 3a) zdobył I Nagrodę, zaś Joanna Grzyb uczennica klasy 3a otrzymała I Wyróżnienie.

Na co dzień uczniowie kształcą swoje umiejętności wokalne na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez p. Danutę Klepaczewską.

patriotycznysukces2