Należy zwrócić uwagę na sumienność i obowiązkowość Bartosza. Regularnie uczestniczył w zajęciach nadobowiązkowych z tych przedmiotów, poszerzał i utrwalał swoją wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że interesuje się on zagadnieniami z dziedziny geografii czy historii, jest też niezwykle pracowity. A przy tym, jak twierdzą jego koledzy, jest nieocenionym kolegą, zawsze służy pomocą, często poświęca swój wolny czas, by wytłumaczyć niejasne dla nich zagadnienia.

Znajduje też czas na wspólne wyjścia, wycieczki rowerowe. Jak sam twierdzi, zainteresowanie historią zaszczepili w nim jego bracia. Gdy był małym chłopcem, przynosili do domu różne czasopisma historyczne, które on czytał.

Zdobywane wiadomości poszerzał najpierw w szkole podstawowej, a obecnie w gimnazjum. Uzyskanie tytułów laureata z dwóch przedmiotów jest ukoronowaniem jego pracy.

Uroczyste zakończenie edycji konkursów przedmiotowych dla laureatów odbędzie się w dniu 13 maja 2013 roku w auli Wydziału Matematycznego i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na pewno nie zabraknie na nim naszego ucznia.

Tytuł laureata zwalnia go z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej (historia i WOS) oraz z części przyrodniczej. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata przyjmowani są również do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od obowiązujących kryteriów.

Do konkursów przygotowywały ucznia nauczycielki: z geografii – mgr Marianna Łaska, z historii – mgr Jadwiga Sochacka. (na zdjęciu)

Bartoszowi serdecznie gratulujemy!