Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny zasób wartości. Wartości moralne to prawdziwe drogowskazy życiowe, które ułatwiają dzieciom poruszanie się w świecie rówieśników oraz dorosłych. Pomagają w odróżnianiu dobra od zła i ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji. Czytanie rozwija wyobraźnię i wrażliwość, a także mądrość życiową.