Saksofon w przeciwieństwie do większości innych instrumentów nie ma swojego, archaicznego poprzednika.

Został wynaleziony od razu w swym praktycznie niezmienionym kształcie w roku 1840 przez belgijskiego wytwórcę instrumentów Adolpha Saxa i opatentowany w 1846 roku.

Celem wystawy jest zaprezentowanie roli literatury w kształtowaniu i utrwalaniu postulatów rozwoju techniki oraz pokazanie najciekawszych wynalazków, które zmieniły życie ówczesnego społeczeństwa. Ekspozycja jest próbą zilustrowania słów Żeromskiego, który w dramacie „Róża” napisał: „Jedyną potęgą istotną i niewątpliwą jest geniusz i funkcja jego – wynalazek” podkreślała na wernisażu kurator wystawy Magdalena Kowalska. Ekspozycja trwa od od 20 listopada 2013 do 31 marca 2014 roku.