23 sierpnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu odbył się IV Powiatowy Przegląd Kronik OSP powiatu szydłowieckiego organizowany w ramach XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

Do konkursu przystąpiło 9 kronik w łącznej ilości 12 tomów.

Swoje Kroniki prezentowali strażacy z OSP Jastrząb, OSP Rogów, OSP Sadek, OSP Chronów, OSP Mirów, OSP Wola Lipieniecka, OSP Wola Korzeniowa, OSP Dobrut oraz OSP Szydłowiec.

Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej Szczych – Przewodniczący, Paweł Sokół – sekretarz oraz Artur Siwiorek – członek oceniła przedstawione kroniki biorąc pod uwagę następujące kryteria: treść zapisów kronikarskich, systematyczność zapisów (ciągłość), walory dokumentalne i poznawcze zapisów, styl tekstów i poprawność językowa, walory ilustracji, estetyka dzieła, materiały uzupełniające (zdjęcia, wycinki z prasy), inne, w tym ogólna koncepcja kroniki. Poszczególne elementy kroniki były punktowane.

W wyniku dokonanych ocen miano kroniki wzorowej zdobyła kronika OSP Wola Korzeniowa prowadzona przez druhnę Barbarę Rogozińską.

Spotkanie laureatów Konkursu połączone z wręczeniem nagród oraz wyróżnień w podziękowaniu za pracę kronikarską odbyło się 25 sierpnia w zabytkowej dzwonnicy przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone statuetki i upominki.

Wręczenia dokonali: Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Anita Gołosz – Przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego, mł. bryg. Paweł Sokół – Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie oraz Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu.

Organizatorem IV Powiatowego Przeglądu Kronik OSP powiatu szydłowieckiego był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu, honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Szydłowiecki a gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Mirów.

mł. bryg. Bartłomiej Wilczyński
Oficer PrasowyKomendanta Powiatowego PSPw Szydłowcu

foto. szydlowiecpowiat.pl