Przedstawiamy zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych gminach powiatu szydłowieckiego, uwzględniające najlepsze osiągnięcia szkół.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach w obrębie powiatu szydłowieckiego przedstawiają się następująco.

Wyniki egzaminu z języka polskiego:

Najlepszy wynik w tym przedmiocie osiągnęła PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MIROWIE 76.38%. Kolejne miejsca zajęły PSP Zbijów Mały oraz PSP Sadek, obie szkoły uzyskały taki sam średni wynik 72%. Najlepiej z gmin w powiecie szydłowieckim wypadła gmina Mirów z wynikiem 70%, przewyższając średni wynik w województwie mazowieckim (68%) i na poziomie krajowym (66%).

W zakresie matematyki wyniki uczniów prezentują się następująco:

Województwo mazowieckie uzyskało średni wynik 58%, natomiast PSP Ciepła i PSP Sadek osiągnęły odpowiednio 56% i 55%. Następnie PSP nr 2 Szydłowiec oraz PSP Gąsawy Rządowe uzyskały średnio 51% i 50%. Gmina Orońsko uzyskała najwyższy średni wynik spośród gmin wynoszący 49.92% w tym przedmiocie.

W języku angielskim wyniki wyglądają następująco:

W tym roku króluje gmina Jastrząb uzyskując wynik 62.66%. PSP Gąsawy Rządowe odniosła największy sukces, osiągając średni wynik 76.27%. PSP Sadek uzyskała 73%, a PSP w Woli Lipienieckiej 67.93%. Niewiele brakowało PSP NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SZYDŁOWCU, której średnia wyniosła 66.09%
Na poziomie województwa mazowieckiego średni wynik wyniósł 70%, a w skali kraju 66%.