Konkurs adresowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Szydłowiec. Polegał na wyrażeniu poprzez formę plastyczną i literacką wiedzy dotyczącej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Ocenie podlegały prace plastyczne w trzech poziomach klas: I, II, III, z zastosowaniem kryterium oryginalności pracy i zgodności z tematyką konkursu, gamy kolorystycznej, techniki wykonania. Komisja wyłoniła następujących laureatów:

klasy pierwsze:

I miejsce – Sebastian Maliszewski, kl. I a, PSP nr1 w Szydłowcu,

II miejsce – Julia Adamczyk, kl. I a, PSP nr 1 w Szydłowcu,

III miejsce – Karol Sen, kl. I a, PSP nr 1 w Szydłowcu;

klasy drugie:

I miejsce – Patryk Proczka, kl. II a, PSP nr 2 w Szydłowcu,

II miejsce – Julia Figarska, kl II a, PSP nr 1 w Szydłowcu,

III miejsce – Anna Brzykowska, kl. II b, PSP nr 2 w Szydłowcu;

klasy trzecie:

I miejsce – Martyna Ozimek, kl. III, PSP w Wysokiej,

II miejsce – Jagoda Sasin, kl. III, PSP w Wysokiej,

III miejsce – Dacjan Zawadzki, kl. III a, PSP nr 2 w Szydłowcu.

Wyróżnienia przyznano:

Kacprowi Bębenkowi z kl. I PSP w Wysokiej,

Małgorzacie Petrykowskiej z kl. I PSP w Wysokiej,

Amandzie Łabęckiej z kl. I a PSP nr 1 w Szydłowcu.

Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane w holu ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i podziękowań dla opiekunów wszystkich uczestników konkursu odbyło się dnia 25 marca 2013 r. podczas widowiska pt. „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” przygotowanego, tak samo jak konkurs, przez wychowawczynie klas drugich PSP nr 2 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu – panią Lidię Mączyńską i panią Renatę Nowak.

więcej zdjęć TUTAJ