Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz odznaczył Jerzego Bąka z Szydłowca – prezesa Towarzystwa Patriotycznego im. Romana Kotlarza

3 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wręczył łącznie 14 odznaczeń państwowych i resortowych: 1 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2 Krzyże Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 1 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1 Srebrny Krzyż Zasługi, 3 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 3 Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 2 Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 1 Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Medal „Opiekuna Pamięci”, który otrzymał Jerzy Bąk nadawany jest zasłużonym dla idei pamięci narodowej, tj. wykazujących się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Info i Foto: gov.pl