4 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Zastępca Burmistrza Aneta Furmańska, Prezydium Rady Miejskiej, Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek” Edyta Ziętkowska – Gawor, Dyrektor PSP nr 1 Arkadiusz Bogucki oraz przedstawiciele Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie działalności Miejskiej Orkiestry Dętej. W wyniku przeprowadzonych rozmów strony doszły do porozumienia.

Podjęto zobowiązania dalszych działań dostosowujących nową siedzibę orkiestry według wskazówek jej członków.

Orkiestra zadeklarowała wznowienie prób i koncertów.

Wspólnie będziemy pracować nad rozwojem orkiestry oraz komunikacją. Wdrożymy działania pozwalające pozyskać zewnętrzne środki finansowe na doposażenie orkiestry w instrumenty i inne zgłaszane potrzeby. Miejska Orkiestra Dęte to nasze szydłowieckie dziedzictwo kulturowe dlatego zrobimy wszystko, aby zapewnić jej właściwe funkcjonowanie i rozwój” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Tomasza Gila i Patrycję Nikodem przedstawicieli Miejskiej Orkiestry Dętej, oraz Artura Ludwa, Anetę Furmańską i Edytę Ziętkowską – Gawor.

Porozumienie dotyczy sprawy, którą poruszaliśmy na łamach portalu:

Miejska Orkiestra Dęta ogłosiła, że nie zagra na majowych uroczystościach

Info i foto: UM w Szydłowcu