W sobotę 13 maja odbył się jubileusz 15 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie połączony z ceremonią przekazania samochodu ratowniczo gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele Parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie Starym, którą odprawił proboszcz Jan Godek. Po zakończeniu nabożeństwa poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac jednostki OSP w Rogowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów prezesowi powiatowemu ZOSP RP dh Aleksemu Sasinowi złożył dowódca uroczystości dh Kamil Bogucki. Po przeglądzie pododdziałów odbyło się wciągnięcie Flagi Państwowej na masz oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Po przywitaniu zaproszonych gości odbyła się ceremonia poświęcenia samochodu ratowniczo gaśniczego marki VOLVO a następnie nadanie odznaczeń strażackich. Przemówienia zaproszonych gości zakończyły oficjalną część obchodów.

W uroczystości brali udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych oraz delegacje sąsiednich jednostek OSP. Swoją obecnością zaszczycili m.in. poseł na sejm RP Agnieszka Górska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, kierownik delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Dawid Ruszczyk, wicestarosta powiatu szydłowieckiego Anita Gołosz.

Samorząd gminny reprezentowali: wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak wraz z radnymi Leszkiem Suwarą, Arkadiuszem Bilskim oraz Wacławem Iwańskim. W uroczystości wzięli udział również komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu bryg. Paweł Sokół oraz prezes Zarządu Powiatowego Z OSP RP w Szydłowcu dh Aleksy Sasin.

Info i foto: