Rzeczpospolita Obojga Narodów”, który odbył się 15 grudnia 2015 r. w Radomiu.

Celem tego konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych, budzenie zainteresowań przeszłością oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Tematyka konkursu obejmowała historię Polski, historię powszechną oraz dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683.

Do III etapu – wojewódzkiego zakwalifikował się Kamil Łyczek, który był przygotowywany przez Rafała Araka.

Info: Dorota Suligowska