Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach działań profilaktycznych i współpracy prowadzonej przez Szkołę z Komendą Policji. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Beata Gołąbek szkolny pedagog.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Aspirant wyjaśnił, jaką odpowiedzialność mogą ponieść osoby nieletnie, omówił konsekwencje czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, ośmieszanie, włamanie, pobicie itp. Przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nie realizowaniu obowiązku szkolnego przez nieletniego również są zagrożone postępowaniem przed sądem. Uświadomił gimnazjalistom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.