Spotkania prowadzone przez trenerki z Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej – p. M. Nowicką i A. Wzorek odbywały się co dwa tygodnie jako 2-godzinne warsztaty, a następnie każdy uczeń spotkał się indywidualne z trenerem .

Uczniowie tworzyli swoje mapy marzeń, odkrywali swoje słabe i mocne strony. Poszukiwali w sobie cech potrzebnych do realizacji swoich marzeń zawodowych. Podczas rozmów indywidualnych wytyczano cele na przeszłość.

Poprzez realizację spotkań doradczych stworzono młodzieży możliwość nauczenia się technik adaptacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości, odnalezienia się na dynamicznym rynku pracy, podniesienia oceny własnej osoby, podniesienia umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej, opanowania technik i umiejętności funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poznali własne umiejętności i możliwości zawodowe i społeczne, dokonali krystalizacji swoich planów zawodowych, skorzystali z usług doradcy zawodowego będącego towarzyszem w poszukiwaniu satysfakcjonującej drogi zawodowej.

W efekcie zajęć grupowych uczestnicy otrzymali ogólnie akceptowane narzędzia do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, a spotkania indywidualne z doradcami zaopatrzyły ich w Indywidualny Plan Działania oraz sprecyzowaną wiedzę na temat swoich kompetencji oraz możliwości rozwoju. W wyniku tej pracy powstał Indywidualny Plan Działania dla każdego ucznia i uczennicy.

eduszok1