Nikodem Popławski ukończył w 1999 roku Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 2004 obronił doktorat na Wydziale Fizyki w Indiana University w USA. Od tego czasu mieszka i pracuje naukowo w Stanach Zjednoczonych, aktualnie jest wykładowcą na Uniwersytecie w New Heven.

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest teoria czarnych dziur. Teoria Popławskiego opiera się na klasycznej teorii grawitacji Einsteina-Cartana, która rozszerza ogólną teorię względności. W roku 2010 teoria Popławskiego została zaliczona przez National Geographic oraz Science do 10 największych odkryć roku.

Spotkanie z doktorem Popławskim poprowadzili Jakub Tomczyk oraz Tytus Czubak uczniowie klasy VI A, którzy przywitali gościa i krótko scharakteryzowali jego osobę w języku angielskim, co wzbudziło duże uznanie u Nikodema Popławskiego. Dalszą część spotkania stanowił wywiad prowadzony w języku polskim. W trakcie odpowiedzi na pytania prowadzących, jak też pytania zadawane przez uczniów z widowni, gość pokazywał wiele zdjęć galaktyk, a także starał się wyjaśnić uczniom m.in. istotę czarnych dziur, grawitacji i zakrzywienia czasoprzestrzeni oraz odpowiadał na pytanie o powstawanie planet, spadające gwiazdy, czy też występowanie form życia w kosmosie. Jego duże zdolności dydaktyczne pozwoliły na zaprezentowanie trudnych zagadnień w sposób poglądowy i przystępny dla uczniów szkoły podstawowej. Ponadto, uczniowie zadawali bardziej osobiste pytania, np. o jego okres szkolny i ulubione przedmioty poza matematyką i fizyką, udział w olimpiadach przedmiotowych, różnice w studiowaniu na uniwersytecie w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych i wiele innych.

Po spotkaniu, które znacznie przekroczyło zakładany czas, uczniowie ustawili się w długiej kolejce po autograf uczonego i chętnie pozowali z nim do wspólnych zdjęć. Na zakończenie Nikodem Popławski wpisał się do kroniki szkolnej, w którym to wpisie zawarł matematyczną formułę, której rozszyfrowanie pozostawił uczniom, prosząc jednocześnie o przesłanie odpowiedzi na pytanie co opisuje pozostawiony wzór na jego adres e-mailowy. Pierwsza osoba spośród uczniów Szkoły Podstawowej w Orońsku, która prawidłowo udzieli odpowiedzi otrzyma upominek od organizatora spotkania, tj. Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

poplawski3

poplawski2