15 lipca podczas Dni Wieniawy, odbyło XVII Spotkanie z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Podczas spotkania zaprezentowały się między innymi zespoły i kapele z terenu powiatu szydłowieckiego.

W kategorii kapele, zwycięstwo odniosła Kapela Bursów.

Nie mniej wspaniałe były występy zespołów śpiewaczych z powiatu szydłowieckiego. Cymbrzanki z Huty zdobyły zasłużone trzecie miejsce w tej kategorii, a pierwsze wyróżnienie przypadło Mirowiankom.

Udział w XVII Spotkaniu z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie brały również inne zespoły i kapele z powiatu szydłowieckiego wszystkim gratulujemy występów.

Foto: Kapela Bursów

Informacje z innych źródeł: