Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca chciałby bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom biorącym udział w tegorocznej kweście na szydłowieckich cmentarzach parafialnym i komunalnym.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że środki zebrane dzięki Waszej hojności w kwocie 10.109,39 zł zostaną właściwie spożytkowane na rzecz ratowania pięknych zabytkowych grobowców naszych przodków.

W związku z tym, że medialnie (w innych mediach szydłowieckich) podawane są różne informacje, nie do końca prawdziwe, kwestowały w tym roku, jak w każdym poprzednim, osoby zaproszone przez Zarząd i członkowie Zarządu. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić głównych organizatorów tego wieloletniego przedsięwzięcia, a są to: Pani Prezes Irena Przybyłowska-Hanusz, Pani z-ca Prezesa Marianna Nowakowska, Pani Skarbnik Elżbieta Jakubowska, Pani Sekretarz Monika Zyzman-Wiśnios i członek Zarządu Pan Paweł Bloch.

Pozostałe osoby widniejące na okolicznościowych zdjęciach są naszymi wspaniałymi wolontariuszami, którym jak zawsze jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i stale zapraszamy do współpracy.

info: Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szydłowca.