Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na koncert pt. „Psałterz świętej Cecylii” 22 listopada (środa) 2017 o godzinie 19.00 w kościele p.w. świętego Zygmunta w Szydłowcu (Rynek/ ul. Zakościelna 13, Szydłowiec).

Święta Cecylia żyła w III w., była bogatą Rzymianką. Została skazana na śmierć, gdyż jako chrześcijanka odmówiła złożenia pokłonu i zapalenia kadzidła pogańskim bożkom. Według tradycji umierając śpiewała Bogu – dlatego też uznano ją za patronkę muzyki. Koncert poświęcony świętej Cecylii będzie wypełniony pieśniami o męczennikach i pochwalnymi psalmami, które  śpiewali już chrześcijanie pierwszych wieków. Będą to XVI-wieczne kompozycje Mikołaja Gomółki, pieśni tradycyjne i renesansowe utwory instrumentalne a wykona je zespół Lúthien Consort w składzie:

Antonina Weber – viola da gamba

Elżbieta Kaluchiewicz – śpiew, viola da gamba, instrumenty perkusyjne

Jan Billert – klawesyn, śpiew

Jan Kiernicki – lutnia, gitterna, śpiew

Lúthien Consort jest to grupa bardzo obiecujących, młodych muzyków, którzy stanowią nową jakość na polskiej scenie wykonawstwa muzyki dawnej. Zespół łączy w sobie młodzieńczy entuzjazm, pomysłowość i świeżość w odczytywaniu dawnych zapisów muzycznych.