– Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych interesariuszy – podatników i przedsiębiorców. Uznaliśmy, że połączenie tych trzech administracji pozwoli na lepsze wykorzystanie ich możliwości przynosząc korzyści, zarówno z punktu widzenia podatników, jak również naszego budżetu – mówi Marian Banaś, szef Krajowej Rady Administracji Skarbowej. 

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu, Przedsiębiorcy otrzymają przyjazną interpretację przepisów, a do kontaktu z urzędem skarbowym będą zobowiązani tylko w niezbędnych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.

Wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie ma być zadbane o komfort i bezpieczeństwo podatników.

Bez zmian pozostaną:

• Urzędy Skarbowe ich siedziby oraz zasięg terytorialny

• Numery rachunków bankowych

• Zasady rozliczania podatków PIT, CIT, od spadku i darowizn i od czynności cywilno-prawnych

• Obsługa w wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych

• Numery telefonów infolinii podatkowej i celnej.

Więcej informacji na www.kas.qov.pl, tel. 801 055 055, 22 330 03 30