Wśród uczestników był Zbigniew Dąbrowski z Wysokiej, który przyniósł ze sobą fotografię jednej z ofiar okupanta, kaprala podporucznika Janusza Zamorskiego ps. Jeremi, aby przybliżyć uczniom jego postać. Następnie w asyście pocztów sztandarowych: 72 pp AK z Radomia, 72 pp AK z Szydłowca, 3 pp Legionów, Więźniów Politycznych z okresu Stalinowskiego z Radomia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny w Wysokiej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych bohaterów. Hołd pomordowanym złożyli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Justyna Jezierska, Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Sobierajski, Sekretarz Powiatu Szydłowieckiego Krzysztof Bernatek, Sekretarz Gminy Orońsko Alicja Figarska, Zofia Pawlak – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Szydłowcu, mjr Edward Małachowski – prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Radomiu. Licznie zgromadziła się młodzież z PSP w Wysokiej i Ciepłej wraz z dyrektorami: Małgorzatą Kwietniewską-Jakubowską i Lidią Kruk. Wyjątkowego nastroju tej chwili refleksji nadały melodie utworów „Cisza” i „Śpij kolego” odegrane przez trębaczki z Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu.

Mszę świętą w intencji ojczyzny i poległych żołnierzy odprawili księża Artur Fura i Paweł Bukała. W słowach skierowanych do wiernych celebransi podkreślali jak ważna jest pamięć o bohaterach narodowych, dzięki poświęceniu których dziś możemy się cieszyć wolną Ojczyzną. Pogratulowano kombatantom niezłomnej postawy, która jest żywą lekcją historii dla młodego pokolenia.

Po mszy uczestnicy udali się do szkoły, gdzie pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły legendarnego dowódcę AK i wodza Państwa Podziemnego generała dywizji Stefana „Grota” Roweckiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Obchody rocznicowe zakończył program artystyczny zatytułowany „Bez tej miłości nie da się żyć”, wykonany przez uczniów PSP w Wysokiej.

Obecny na uroczystości Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński serdecznie podziękował młodzieży i dyrekcji szkoły w Wysokiej za troskę o wartości wypisane na sztandarach – Bóg, Honor, Ojczyzna i podtrzymywanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach naszej historii. Prezes mjr Edward Małachowski w słowach skierowanych do zgromadzonych wyraził nadzieje, że młodzi ludzie będą kontynuatorami patriotycznych wartości, które przyświecały bohaterskim żołnierzom walczącym o wolną Polskę. Na ręce dyrektor szkoły Małgorzaty Jakubowskiej przekazano publikację o żołnierzach Armii Krajowej, które z pewnością ubogacą lekcje historii w szkołach.

źródło i foto: szydlowiec.pl