Julia Nicer i Hubert Ogar leśnicy pracujący na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odebrali z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego wyróżnienia za 2019 rok Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta.

Hubert Ogar to leśnik pochodzący z Gminy Jastrząb, na co dzień mieszka w Lipienicach Dolnych, jest specjalistą Służby Leśnej w Nadleśnictwie Radom. Wyróżnienie otrzymał za popularyzację przyrody, jako inspirację do działań twórczych w dziedzinie drutoplastyki oraz praktycznego wykorzystywania sztuki w edukacji leśnej.

Na stronie fb Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu można przeczytać krótką charakterystykę Huberta Ogara, którą przedstawiamy poniżej:

Hubert Ogar??? – specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Radom. Od dziecka interesował się otaczającą przyrodą, którą poznawał i zgłębiał. Mając pewne predyspozycje manualne i będąc wrażliwy na piękno przyrody chciał w niepowtarzalnej formie ją przedstawić, wykorzystując miedziane druciki z urządzeń elektronicznych. Metodę nazwał drutoplastyką. W drucików stworzył dużą kolekcję prac ponad sześćdziesięciu gatunków drzew i krzewów. Każda praca przedstawia naturalnej wielości gałązkę, w skład której wchodzą liście, owoce, kwiaty czy nasiona. Prace były prezentowane na wystawach: w Centrum Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Marcule, Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, w Arboretum w Wojsławicach oraz w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Prace zostały wyróżnione na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Leśników w 2018 roku. Cześć prac można oglądać na stałej wystawie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.