W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, szydłowieccy policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pociech w drodze do i ze szkoły, wzorem poprzednich lat, dokonają lustracji terenów w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Przeprowadzona przez funkcjonariuszy, zarządców dróg lub przedstawicieli placówek oświatowych lustracja, ma na celu sprawdzenie prawidłowego oznakowania, stanu technicznego znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo- zabezpieczających, a także ich widoczności jak również stanu nawierzchni jezdni. Ewentualne nieprawidłowości stwierdzone podczas lustracji zostają na bieżąco usuwane przez właściwych miejscowo zarządców dróg.

sierż. Marlena Skórkiewicz