Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom miejscowości Wola Korzeniowa, Barak i Sadek, którzy oddali na mnie swój głos w niedzielnych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Szydłowcu. 

Szczególne podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy pomagali mi i wspierali w czasie kampanii wyborczej.

Państwa poparcie jest dla mnie zobowiązaniem do ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny i jej Mieszkańców. Obiecuję, iż będę pracował na rzecz wszystkich Wyborców, również tych, którzy głosowali na moich kontrkandydatów.

Gratuluję także, wyników Burmistrzowi oraz wszystkim Radnym, którzy będą współodpowiedzialni za rządzenie naszą Gminą i Miastem.

Z wyrazami szacunku, Marek Cegliński.