Podzamcze, Lipowa, Dworska, o stan tych szydłowieckich ulic mieszkańcy walczą już od 2010 roku. Jak mówią nam mieszkańcy tych ulic, poprzednie i obecne władze rok rocznie obiecywały i nadal obiecują, że przeznaczą środki na rozpoczęcie inwestycji, jak również wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie. 

Do władz miasta składaliśmy wiele wniosków, ostatnie lata przyniosły kolejne nadzieje na rozpoczęcie inwestycji – tłumaczy jeden z mieszkańców.

29 września 2015 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska.

Według wyjaśnień pana burmistrza Artura Ludwa wykonana dokumentacja w 2016r. była sprawdzana pod względem technicznym przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Po sprawdzeniu dokumentacji według wyjaśnień pana Burmistrza został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu , celem uzyskania pozwolenia na budowę w/w ulic – tłumaczy nam kolejny z mieszkańców. 

W jednym z wyjaśnień Urzędu Miejskiego stwierdzono zapis, tu cytat: „Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Gmina Szydłowiec musi uzyskać przewidziane prawem decyzje administracyjne oraz zabezpieczyć środki finansowe”. To wyjaśnienie z grudnia 2015 roku. 

I tak minął rok 2015, 2016, mija i 2017 – dopowiada jeden z mieszkańców osiedla.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 500.000 zł., na rozpoczęcie inwestycji na trzech ulicach: Podzamcze, Lipowa i Dworska. W sprawie tej został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tej inwestycji. Kolejna nadzieja mieszkańców, że coś drgnęło w ich sprawie.

W połowie listopada br  Mazowiecki Urząd Wojewódzki przedstawił listę rankingową na 2018 rok wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2018.

Na 85 wniosków złożonych przez różne gminy województwa mazowieckiego wniosek z gminy Szydłowiec na budowę ulicy Podzamcze,  Lipowa i Dworska (długość odcinka 564m) został sklasyfikowany na …ostatnim tj. 85 miejscu. To katastrofa i kompromitacja dla odpowiedzialnych w Urzędzie Miejskim służb za składanie wniosków. Dlaczego wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego był sporządzony skrajnie nieudolnie? Kto odpowiada za taki stan?  – zadają pytania mieszkańcy…

 

Kolejny z mieszkańców tłumaczy:

Po odrzuceniu wniosku gminy Szydłowiec o dofinansowanie budowy  w/w ulic przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ujęta  w projekcie budżetu gminy kwota 500.000 zł została wycofana z projektu budżetu na 2018 r. i szybko rozdysponowana na inne zadania. Jako mieszkańcy tych ulic mamy prawo wiedzieć dlaczego te 500 000 zł nie przeznaczono na rozpoczęcie częściowej  realizacji naszego zadania – z rozłożeniem jego wykonania np. na 2 lata, tylko natychmiast rozdysponowano ją na inne zadania?  Jakie są to zadania?

Z tego co udało nam się ustalić to pytanie zostało skierowane do Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 12 grudnia br. Być może jakaś odpowiedź pojawi się na najbliższej sesji Rady Miejskiej już 18 grudnia? 

Oprócz wyżej zadanych pytań mieszkańcy oczekują szczegółowego wyjaśnienia tego kto ponosi winę za  sporządzenie tak złego wniosku o przydzielenie środków na inwestycję?

Sytuacja mieszkańców osiedla „Podzamcze” to sytuacja z jaką boryka się wiele szydłowieckich rodzin na wielu ulicach. Pomimo tego, że sporo ulic jest remontowanych w ostatnim czasie zauważamy utratę cierpliwości mieszkańców ulic, których remont obiecywany jest od lat.

Jako mieszkańcy Szydłowca marzymy chociażby o chodniku do naszych posesji, szczególnie w takiej porze roku jak obecnie. Są w naszej gminie ulice które mają piękne chodniki z których mało kto korzysta. Chcielibyśmy chodnik, a w niedalekiej przyszłości normalną drogę. Czy jest to możliwe – pytają na koniec mieszkańcy osiedla Podzamcze.