22 stycznia przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Szydłowiec otrzymali od Burmistrza Artura Ludwa umowy na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Łączna kwota dotacji przekazana na realizację zadania „Organizacja różnorodnych form wypoczynku z programem profilaktycznym w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec” to 40 000 zł. Wsparcie otrzymały 22 organizacje.

Podczas spotkania w ratuszu, Burmistrz podziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz młodego pokolenia oraz życzył udanego, bezpiecznego wypoczynku.

Dotacje otrzymali:

 • Stowarzyszenie „BIBLIOBOOK” – „Zimowy mix”
 • Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” – „Obóz narciarski, zimowa przygoda sportowa”
 • MKS „SZYDŁOWIANKA” – „Organizacja różnorodnych form wypoczynku z programem profilaktycznym w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec”
 • Rodzinna Akademia Sportu – „Zimowa siatkówka z RAS”
 • Parafialny Zespół Caritas – „Radośnie płynie czas”
 • Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – „Organizacja różnorodnych form wypoczynku z programem profilaktycznym w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec”
 • Fundacja „MUZYCZNI” – „Muzyczne poranki”
 • Fundacja PRO EDU CADIS – „Sportowe wyjazdy feryjne”
 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu – „Kulturalna zima ‘24”
 • LGD „PRAGA SZYDŁOWIEC” – „Zimowy wypoczynek z Pragą”
 • Stowarzyszenie Chór Kameralny GAUDIUM CANTI – „Warsztaty wokalne”
 • Uczniowski Klub Sportowy ”TĘCZA” – „Zimowa przygoda”
 • Stowarzyszenie „PRZYJAZNY SZYDŁOWIEC” – „ferYEAH”
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA” Szydłowiec – „Kick Boxing sposobem na poprawienie własnej sprawności”
 • KLUB SPORTOWY „AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC” – „Zimowe ferie na sportowo”
 • OSP Wola Korzeniowa – „Zimowa integracja z OSP Wola Korzeniowa”
 • FFA Szydłowiec – „Integrujący wypoczynek zimowy na sportowo z FFA”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „ZAMEK” – „Ach te Ferie!”
 • Stowarzyszenie „ŁĄCZY NAS PASJA” – „Aktywne ferie”
 • Stowarzyszenie Szydłowieckich Talentów – „Twórcze ferie”
 • Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych STREFA JP II – „Wartościowe ferie ze Strefą JP II”
 • OSP w Majdowie – „Strażackie ferie z OSP Majdów”.

Info i foto: UM w Szydłowcu