W Wałsnowie w gminie Orońsko mieszkańcy sprzeciwiają się wycince wiekowego dębu, który rośnie na środku drogi w Wałsnowie.

Spotkaliśmy się w tej sprawie z mieszkańcami, a także pisaliśmy szerzej na ten temat na portalu.

Stary dąb w Wałsnowie może zostać ścięty…