Każdego roku w przeddzień ogólnopolskich uroczystości Dnia Papieskiego Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznaje ludziom kultury, wiary, nauki, nagrody TOTUS. To docenienie ich działalności, a zarazem ukazanie, że słowo i nauczanie św. Jana Pawła II jest wciąż żywe, dzięki pracy wielu ludzi. 

Już 10 października właśnie za tym przykładem swoje nagrody „Skrzydła”, ludziom ze świata: wiary, kultury i sztuki, wolontariatu, społeczeństwa i mediów – wręczy Strefa JP2 – Centrum Młodych. Młodzież pragnie ukazać, że również u nas lokalnie, słowa Jana Pawła II wciąż są żywe. Chcą nagrodzić ludzi z dziedziny wiary i rozumu, bowiem jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. 

10 października 2015 roku, o godzinie 19.30 na szydłowieckim Zamku rozpocznie się uroczysta gala Skrzydeł, na którą serdecznie zaprasza oczywiście Fundacja Strefa JP2 – Centrum Młodych! 

Przyjdźcie i na żywo zobaczcie, kto otrzyma tegoroczne wyróżnienie.