„Zaczarowany tornister” ma na celu ułatwienie startu w nowy rok szkolny tym, którzy nie dysponują wystarczającą ilością środków pieniężnych do zakupu wyprawki. Inicjatywa spotkała się z aprobatą mieszkańców Szydłowca.

Patronat honorowy nad akcją objęli miejscy włodarze m.in. Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz oraz Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Również szydłowieccy przedsiębiorcy zaoferowali swoją pomoc – organizatorzy zbiórki stworzyli ambasady w różnych punktach miasta, w których można zasięgnąć potrzebnych informacji o akcji oraz złożyć przybory szkolno-biurowe, które trafią do dzieci z ubogich rodzin. Dotychczasowe ambasady znajdują się w Herbaciarni „Faktoria”, Hurtowni „Wujek”, Hotelu „Pod Dębem”, wyprawkowe wyposażenie można również składać do kosza ustawionego przed ołtarzem św. Anny w kościele św. Zygmunta oraz bezpośrednio w siedzibie Strefy JP2 przy ul. Zakościelnej 13 w Szydłowcu (wejście od ul. Kamiennej). Uaktualnianą systematycznie listę ambasad można znaleźć na stronie internetowej akcji. Młodzi organizują również zbiórkę szkolnych przyborów w szydłowieckich marketach. Zachęcamy do zaangażowania się w „Zaczarowany tornister” zarówno tych, którzy pragną pomóc i przekazać ten symboliczny dar serca, jak i tych, którzy tej pomocy potrzebują. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zaczarowanytornister.strefajp2.pl  .

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

fot. punkt zbióki w Hotelu „Pod Dębem”