13 marca 2019 roku uczniowie klasy I liceum o profilu ogólnopolicyjnym Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Opiekunami wycieczki byli nadkomisarz Robert Wyciszkiewicz i nadkomisarz Jarosław Kaprzyk.
Podczas wizyty młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką służby w wybranych wydziałach Policji. Wizytę rozpoczęto od krytej strzelnicy, gdzie instruktor wyszkolenia strzeleckiego zapoznał uczniów z warunkami zachowania się na strzelnicy, zasadami posługiwania się bronią palną oraz specyfiką prowadzenia strzelań policyjnych.

Następnie na sali wykładowej odbyło się spotkanie z pracownicą Wydziału Kadr i Szkolenia KWP, która w sposób szczegółowy omówiła zasady naboru do służby w Policji. Kolejny etap wizyty to spotkanie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Zapoznanie się z zadaniami, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze pododdziału oraz sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Obejrzenie od środka ruchomego stanowiska dowodzenia i zapoznanie się z jego technicznymi możliwościami.

Wizytę zakończono w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sztabu Policji, serca Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu, a zarazem miejsca, z którego odbywa się, kierowanie najpoważniejszymi działaniami.

Wiedza przekazana przez ekspertów poszczególnych wydziałów, wzbogacona aspektami praktycznymi, niewątpliwie podniosła atrakcyjność wizyty w radomskiej KWP.