W piątek, 2 września została podpisana umowa w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży”.

W podpisaniu umowy pomiędzy województwem mazowieckim, a gminą Szydłowiec udział wziął wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Leszek Przybytniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szydłowiec reprezentowali burmistrz Artur Ludew, skarbnik Iwona Czarnota oraz Paulina Pacholec z ramienia Młodzieżowej Rady.

Młodzieżowa Rada Miejska otrzymała środki w kwocie 13 200 zł, które pozwolą na zrealizowanie projektu „Młodzieżowa Rada 4.0”, promującego uczestnictwo młodych w życiu społecznym i samorządowym. Przedsięwzięcie obejmie promocję idei młodzieżowych rad jako narzędzia partycypacji młodych, wesprze rozwój kompetencji miękkich oraz pozwoli na utworzenie pomostu pomiędzy uczniami, studentami, a decydentami w gminie.

Rozpoczęcie działań już wkrótce – przygotowanie materiałów i kampanie promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych. Następnie odbędą się wizyty reprezentantów MRM, urzędników i kierownictwa gminy w szkołach; prelekcje połączone z debatami będą jednocześnie zachęceniem do udziału w wyborach do nadchodzącej IV kadencji MRM Szydłowiec. Po przeprowadzonych wyborach zwieńczeniem działań będzie uroczysta gala podsumowująca działania trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, jednocześnie inaugurująca działalność nowej kadencji MRM, która stanie się wizytówką współpracy międzypokoleniowej – powiedziała Wiktoria Nowocień – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej z każdą kadencją jest coraz bardziej znacząca, to głos młodej generacji nastawiony na wspieranie młodzieży i platforma wymiany poglądów z władzami miasta.

Info. i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu