Gratulację z objęcia stanowiska komendanta Straży Miejskiej złożyły również panie Krystyna Bednarczyk i Dorota Kubiś.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że zależy mu na kontynuacji dobrej współpracy z innymi służbami mundurowymi działającymi na terenie naszej gminy. Zapowiedział także, że chce w taki sposób kierować Strażą Miejską, aby społeczeństwo naszej gminy miało do niej duże zaufanie oraz odczuwało służebność pracy strażników przekładającą się na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

Źródło://Strona Miasta i Gminy Szydłowiec – http://szydlowiec.pl//