Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie szydłowieckim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa. 

Rusza budowa najnowocześniejszego w Polsce SOR-u

Budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego na Józefowie coraz bliżej. To będzie jeden z najnowocześniejszych SOR-ów w Polsce, na którego budowę i wyposażenie samorząd Mazowsza przeznaczy ok. 100 mln zł. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, projekt budowy był zgłaszany dwukrotnie do państwowego funduszu inwestycji lokalnych, ale nie znalazł uznania wśród rządzących. – Zapewniałem jednak, że nowy oddział ratunkowy w szpitalu na Józefowie powstanie bez względu na decyzję strony rządowej. I tak też się stało. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy blisko 100 mln zł – dodaje. 

Jest już gotowy projekt budowlany. Budynek ma być parterowy, znajdować się za podjazdem dla karetek i być połączony z dawnym oddziałem nadziemnym łącznikiem. Komunikację pacjentów leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie znajdujący się na poziomie pierwszego piętra, nadziemny łącznik. 

– Pandemia uświadomiła nam, jak bardzo potrzebna jest budowa nowego SOR-u w szpitalu na Józefowie. Już dziś mogę powiedzieć, że będzie to jeden z najnowocześniejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce. Na ten cel przeznaczamy blisko 100 mln zł – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski

ZDROWIE – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 34 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie radomskim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu radomskiego otrzymały już 322 sztuki aparatury medycznej, ponad 1,1 tys. sztuk wyposażenia, 3,4 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 27,7 tys. litrów płynów do dezynfekcji. 

Tegoroczne inwestycje zdrowotne to: 

 • budowa nowego SOR-u dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 6 mln zł; 
 • doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,9 mln zł;
 • doposażenie w dwa ambulanse transportowe Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 462 tys. zł;
 • doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 143,5 tys. zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 351 tys. zł;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 9,9 mln zł; 
 • przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 10 mln zł; 
 • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,1 mln zł; 
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,4 mln zł; 
 • budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu – 370 tys. zł; 
 • rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – 1 mln zł; 
 • zakup sprzętu medycznego dla SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu – 1,2 mln zł.

518 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Jak zaznacza Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, trudno wymienić wszystkie inwestycje współfinansowane z samorządami gminnymi i powiatowymi, a na południowym Mazowszu są ich setki. – Od wsparcia sołectw, po tak potrzebne wielomilionowe inwestycje drogowe, wsparcie ochotniczych straży pożarnych czy poprawę funkcjonowania placówek zdrowia. Inwestycji zrealizowanych wspólnie z samorządami jest naprawdę bardzo dużo i – co istotne – każda z nich pomaga w codziennym życiu mieszkańców – dodaje.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie radomskim zrealizowanych zostało aż 518 inwestycji, z czego 39 w powiecie szydłowieckim. To między innymi wsparcie z: 

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 7 inwestycji

 • przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa – 585 tys. zł;
 • uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – Sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacją – 1,3 mln zł;
 • modernizacja i termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej w Budkach oraz budynek Szkoły Podstawowej w Cukrówce – 1 mln zł;
 • rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów – 1 mln zł;
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej – etap I – 924 tys. zł; 
 • budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części dz. Nr ewid. 1824/4 – 4 mln zł.
 • utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu – 4 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu – 186 tys. zł;
 • budowa oświetleniowej linii kablowej wraz z oświetleniem boiska treningowego w gminie Szydłowiec – 150 tys. zł;
 • budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku – 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 11 inwestycji

 • OSP Skłoby – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł; 
 • OSP Gąsawy – doposażenie wozu bojowego – 12 tys. zł;
 • OSP Gąsawy – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł; 
 • OSP Bieszków Górny – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł; 
 • OSP Orońsko – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 18,2 tys. zł; 
 • OSP Orońsko – sprzęt specjalistyczny – 93 tys. zł;
 • OSP Dobrut – odzież ochrony indywidualnej strażaka – 10,8 tys. zł;
 • OSP Orońsko – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Jankowice – sprzęt specjalistyczny 11,1 tys. zł;
 • OSP Wysoka – sprzęt specjalistyczny  – 11,1 tys. zł;
 • OSP Majdów – rozbudowa i nadbudowa budynku – 629,6 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 14 inwestycji

 • zakup wiat przystankowych w gminie Chlewiska – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Cukrówka – 10 tys. zł;
 • budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych – 10 tys. zł;
 • budowa altany ogrodowej wraz z zakupem materiałów budowlanych w miejscowości Orłów na działce gminnej nr 166 na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej – 10 tys. zł;
 • rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiłów przy drodze wojewódzkiej nr 727 poprzez zakup i montaż lamp solarnych – 10 tys. zł;
 • poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez remont gminnej świetlicy wiejskiej w Lipienicach Dolnych – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciepła – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Chronów Kolonia Górna – 10 tys. zł;
 • odnowienie kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Krogulcza Mokra wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 tys. zł;
 • odnowienie kapliczki w miejscowości Śniadków wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 tys. zł;
 • modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec – poprzez budowę toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budową zbiornika na ścieki – 10 tys. zł;
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 192 w miejscowości Chustki, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 10 tys. zł;
 • doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli, gmina Szydłowiec – 10 tys. zł;
 • zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku oraz remont schodów zewnętrznych do obiektu – 8,8 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 1 inwestycja

 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gminy Orońsko – 21,5 tys. zł. 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 inwestycja

 • wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ulicy  Maleckiego dla ROD „Szydłowiec „– III etap – 2,6 tys. zł.

Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 2 inwestycji

 • prace remontowo-konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych z kamienia, naw bocznych – południowej i północnej oraz ściany szczytowej nad portykiem kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach – etap II ściany boczne – 40 tys. zł;
 • prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach przedstawiających Św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z Zamku w Szydłowcu – 40 tys. zł.

Programy wsparcia powstały, aby pomagać lokalnym samorządom – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka. –  Efekty naszych programów możemy zobaczyć praktycznie w każdej gminie. Bardzo ważną inwestycją w regionie radomskim jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nowy budynek powstaje z myślą o dzieciach i młodzieży, które posiadają różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, cierpiących na autyzm, a także niedosłyszących i niedowidzących. Jest to na tyle ważne przedsięwzięcie, że uzyskało maksymalną kwotę dofinansowania. 

DROGI – 10 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafiło ponad 18,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje to: 

 • remont drogi wojewódzkiej nr 733 od km 53+030 do km 53+538 – 255 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 787 w km 16+430 do km 18+940 – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 744 od km 3+924 do km 5+500 – 1,1 mln zł; 
 • remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 26+500 do km 29+800 – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 24+450 do km 27+500 na terenie gminy Grójec – 3,2 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 14+120 w miejscowości Gniewoszów do km 15+972 w miejscowości Wysokie Koło na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki województwo mazowieckie – 4,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowoli – 3,2 mln zł; 
 • przebudowa drogi 740 od km 5+001 m. Milejowice – 656 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 ze względu na budowę chodnika na odcinku ok km 11+200 w m. Łęczeszyce do km 12+520 w m. Wólka Łęczeszycka, na terenie gminy Belsk Duży – 1,2 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 odcinku od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży – 2,2 mln zł.

KULTURA – 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 13,4 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to: 

 • aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań: „Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” oraz ,,Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 174 tys. zł; 
 • adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 272 tys. zł; 
 • realizacja nowej ekspozycji stałej „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 995 tys. zł;
 • zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego (1897-1936) „Mały dudziarz” dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 39,5 tys. zł; 
 • budowa podłogi z piaskowca w stodole z Grójca w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 120 tys. zł; 
 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu – 4,5 mln zł; 
 • opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 66 tys. zł; 
 • przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 146 tys. zł. 
 • przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 629 tys. zł;
 • zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 34,2 tys. zł;
 • zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Zofii Atteslander” z 1900 r., olej, papier naklejony na tekturę, 31 x 21,6 cm dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 156 tys. zł;
 • aranżacja i realizacja stałej wystawy w Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 4,9 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno – historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 867,8 tys. zł;
 • muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 472,5 mln zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).