W poniedziałek 21 listopada, odbyła się gala XXIII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Spośród 60 kandydatów wyłoniono 10 laureatów, wśród których znaleźli się również członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Spokojna Jesień Życia” w Szydłowcu.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. Wyróżnia unikatowe osiągnięcia mieszkańców województwa mazowieckiego w sferze artystycznej, kulturalnej, a także promocyjnej regionu.

Podczas gali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego wręczyli zwycięzcom statuetki Nagrody Marszałka.

Stowarzyszenie Spokojna Jesień Życia działa od 2016 roku. Stowarzyszenie Spokojna Jesień Życia powstało z inicjatywy Kazimierza Zawadzkiego, po to by nieść pomoc emerytom.

Organizację tę tworzą ludzie pełni pozytywnej energii, którzy chcą pokazać, że życie na emeryturze nie oznacza samotności i wykluczenia społecznego. Mówią o sobie, że są ludźmi dojrzałymi wiekiem, a jednocześnie młodymi wewnętrznie, pełnymi wigoru, którzy chcą robić coś dla siebie i innych.

W swojej działalności skupiają się na pomocy ludziom starszym. Ale to nie wszystko. Oprócz tego udzielają się artystycznie, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych i organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia.

W ramach stowarzyszenia od 2014 roku działa Zespół Teatralno-Wokalny „Fantazja”, który występuje w kraju i za granicą. „Fantazja” występowała m.in. w Beynes we Francji, podczas obchodów Dni Seniora w Wyszkowie, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz na II Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2019, podczas którego zdobyli III miejsce w kategorii „Zespół”, a ich solistka Anna Tchórzewska zajęła III miejsce w kategorii „Soliści”.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu Foto. Adam Struzik