Pochodzący z Szydłowca, a od szeregu lat mieszkający i pracujący w Stanach Małgorzata (z domu Hanusz) i Tomasz Grochowalscy wybrali się 8 lipca na mszę niedzielną do polskiego kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Perth Amboy.

Jakież było ich zdziwienie, kiedy w wizytującym ich parafię arcybiskupie metropolitarnym  częstochowskim rozpoznali doskonale sobie znanego, podobnie jak oni pochodzącego z Szydłowca, księdza Wacława Depo.

Zaskoczenie i radość były obopólne, ksiądz arcybiskup też nie spodziewał się, że tu ich spotka.