23 sierpnia w Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie aktów ślubowania dwóch nauczycieli z Gminnych Placówek Oświatowych.

„Ślubuję rzetelnie pełnić na powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, odpowiedzi „ślubuję” udzielili Wioletta Rosa i ks. Konrad Kapcia.

Pani Wioletta będzie nauczać w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Natomiast ksiądz Konrad będzie pełnił posługę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Tego dnia, Wioletcie Rosie burmistrz Artur Ludew wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Serdecznie gratulujemy uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego!

Obojgu nauczycielom życzymy długich lat owocnej pracy z młodzieżą, zadowolenia z wykonywanego zawodu, ale przede wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody ducha.

info: UM Szydłowiec