Uwaga: aluminiowe puszki i butelki PET przed wrzuceniem należy zgnieść, wyrzucamy czyste opakowania, usuwamy zszywki oraz metalowe i plastikowe części opakowania.

 

2. ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy: szkło stołowe i żaroodporne, fajans, porcelanę i ceramikę, lustra, szkło okienne, reflektory, izolatory, szkło okularowe, doniczki, szyby samochodowe, butelki i pojemniki zawartością, butelki i pojemniki po olejach (spożywczych, silnikowych), butelki po płynach chłodniczych, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, zabawki, opakowania po aerozolach i farbach, zabrudzony i tłusty papier, papier z folią, papier termiczny i faxowy, kartony po mleku i napojach, papier przebitkowy (rachunki, faktury), pieluchy jednorazowe, artykuły chemiczne, worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety, popiół.

 

3. SZKŁO

Wrzucamy: opakowania szklane (słoiki, butelki)

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste szkło

 

4. BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy: odpady, które ulegają biodegradacji np. trawa, liście, itp.

Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci będą odbierane przez mobilne punkty zbierania odpadów według ustalonego harmonogramu.

Częstotliwość i sposób odbioru odpadów:

  • SZKŁO – raz na kwartał.
  • PLASTIK, PAPIER, METAL – raz w miesiącu.
  • ODPADY BIODEGRADOWALNE – raz w miesiącu (od 1.04 – 30.11).
  • ODPADY ZMIESZANE – zgodnie z harmonogramem.
  • ODPADY WIELKOGABARYTOWE – dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Szydłowiec.
  • ZUŻYTE PRZENOŚNE BATERIE I AKUMULATORY – można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany baterii lub zużytych akumulatorów.
  • ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu.
  • PRZETERMINOWANE LEKI – należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.

Zatwierdzony przez Gminę Szydłowiec harmonogram odbioru odpadów przekaże mieszkańcom przewoźnik w terminie późniejszym.

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą będą uiszczać za odpady komunalne, będą mogli przekazywać bez dodatkowej opłaty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) odpady komunalne segregowane: zielone i z ogrodów, tworzywa sztuczne, metale, szkło, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia i odczynniki fotograficzne, zużyte świetlówki, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach i środkach, ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, inne odpady niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa.

Do PSZOKu można przekazać za dodatkową opłatą odpady komunalne segregowane: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Ulotka – segregacja śmieci

 źródło: www.szydlowiec.pl