Zmiana, z którą spotkają się pacjenci dotyczy dostępności aptek w porze nocnej.

Radni Rady Powiatu w Szydłowcu przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Przyjęcie uchwały odbyło się po zasięgnięciu opinii burmistrza i wójtów oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej. Pozytywną opinię do projektu wydała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Szydłowcu.

Przez cały tydzień roboczy (od poniedziałku do piątku) dyżur w godzinach od 23.00 do 7.00 ma charakter dyżuru telefonicznego. Otwarcie apteki nastąpi każdorazowo, w ciągu 20 minut, od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez personel Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w Szydłowcu.

W sobotę, niedzielę i dni świąteczne – wskazana w harmonogramie apteka – pełni dyżur całodobowo.

Zmiana dyżuru tygodniowego następuje w poniedziałek o godz. 7.00.

W przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji którejkolwiek z aptek, a także na skutek zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających aptece pełnienie dyżuru w ustalonym terminie, obowiązek dyżurowania przejmie kolejna apteka ujęta w wykazie aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Nowy harmonogram będzie obowiązywał przez sześć miesięcy.

info: szydlowiecpowiat.pl