Piszemy w imieniu własnym i wszystkich tych, którzy się do nas w tej sprawie zgłaszają, a było ich niemało, w sprawie niszczenia zabytkowych płyt cmentarnych. Podobno o kulturze narodu i społeczeństwa świadczy stosunek do zmarłych.

Niemcy w czasie II wojny światowej tłukli, niszczyli żydowskie macewy, traktując je jak materiał do budowy dróg, chodników itp. Rozbijając pomniki i tablice upamiętniające polskich bohaterów starali się zniszczyć pamięć o nich. Czy chcemy być od nich gorsi? Gorsi, bo niszczymy pamięć nie o obcych, ale o swoich poprzednikach, może krewnych, może o rodzinie. Płyta nagrobna to nie jest zwyczajny kawałek piaskowca, to pamiątka po kimś, kto tu kiedyś żył, pracował, przyczyniał się do rozwoju miasta, czy ktoś ma prawo i tej może jedynej pamiątki po nim mu odmówić?

Cmentarz to ponadto świadek historii . Płyty, pomniki z okresu I i II wojny światowej, nagrobki bojowników 1905 roku, groby pomordowanych, rozstrzelanych są dowodem rzeczowym historycznych wydarzeń.
Szydłowiec zwany miastem na kamieniu wychował, wyuczył artystów kamieniarzy. Rzeźby nagrobne, pięknie zdobione w rozety płyty to dowody ich kunsztu, czy i to trzeba zniszczyć, potłuc, wyrzucić?

Bardzo kosztowna była renowacja rozsypującej się figury św. Jana Nepomucena. Za pieniądze uzbierane w czasie kwest przez dwa lata i pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego udało nam się ją uratować, stoi przy cmentarnej bramie. Niestety komuś to przeszkadzało, ktoś utrącił mu dłoń.

Podajemy do ogólnej wiadomości, że kościół, ratusz, zamek nie są jedynymi zabytkami Szydłowca.
Dnia 29 lutego 1988 roku szydłowiecki rzymskokatolicki cmentarz parafialny został wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym za uszkodzenie, zniszczenie zabytkowych płyt nagrobków, figur według informacji, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Konserwatorskiego w Radomiu grozi kara w wysokości od 500 do 500 000 zł. (słownie od pięciuset do pięciuset tysięcy złotych)
I to jeszcze nie koniec.

Oto fragmenty Ustawy z dnia 23 lipca 2003r.O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018.0.2067)

Art. 6 Zabytki objęte ochroną i opieką

1 Ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania:
zabytki nieruchome będące w szczególności…
f) cmentarzami

Art.41. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia
Art.108 Niszczenie lub uszkodzenie zabytku

  • Kto niszczy lub uszkadza zabytek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
  • Jeżeli sprawca czynu określonego w artykule 1 działa nieumyślnie, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Szydłowca o przeciwdziałaniu przestępczej działalności, jak również o informowaniu Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu i Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca o przestępstwie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca