W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, zakończył się kompleksowy remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych.

Remont obejmował salę główną oraz pomieszczenia szatni i łazienek. Wymienione zostały tynki, okładziny, okna, drzwi oraz sufity. Zrealizowano również prace przy wymianie instalacji znajdujących się w budynku – kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji grzewczej, wentylacji oraz sieci elektrycznej. Zmienił się układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń pomocniczych. Uczniowie zyskali nowe szatnie i łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe. Prace obejmowały kompleksową przebudowę i remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń.

Wyremontowano również schody, które posiadają elementy amortyzujące, poprawiające bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Był to pierwszy gruntowny remont sali gimnastycznej, która została wybudowana 60 lat temu. Odnowiona sala gimnastyczna będzie wykorzystywana nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także posłuży klubom sportowym oraz uczniom podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Realizacja projektu będzie miała przede wszystkim funkcję sportową ale także stworzy miejsce międzypokoleniowej integracji społecznej. Realizacja projektu, o tak nowoczesnym standardzie i wyposażeniu, przyczyni się do poprawy atrakcyjności bazy sportowej dla uczniów oraz mieszkańców.

„Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu ”. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Szydłowiecki. Koszt całkowity projektu: 299 416,29 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.