W ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miejskiego z Referatu Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu zasadzili 36 szt. drzew w Parku Radziwiłłowskim. Wśród posadzonych drzew znajdują się takie gatunki jak: lipa drobnolistna, klon pospolity, świerk biały, świerk pospolity, modrzew polski i buk czerwony.

Łączna kwota przeznaczona na zakup nowych drzew wyniosła 3700 zł.

Mamy nadzieję, że drzewa szybko zaaklimatyzują się w naszym pięknym Parku Radziwiłłowskim.

info: szydlowiec.pl

drzewapark2