W ramach realizacji zadania pn. „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gmina Szydłowiec zakupiła nowy autobus marki IVECO.

Pojazd wyposażony jest w 22+1 miejsc siedzących i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zakupu to 315 000 zł brutto, środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 189 000 zł, wkład własny Gminy 126 000 zł.

info. Urząd Miejski w Szydłowcu