W ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” w miejscowości Omięcin powstaje miejsce spotkań dla mieszkańców.

W miejscowości Omięcin w gminie Szydłowiec realizowane jest zadanie na działce nr 313, która należy do Wspólnoty Gruntowej wsi. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu. Ma tam powstać miejsce spotkań, m.in. zostanie wybudowana altana. Zakończono prace polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową. Wykonano także fragment ogrodzenia, które docelowo zabezpieczy cały teren. Miejscowych wędkarzy ucieszy fakt, że istniejący na wsi od lat zbiornik wodny dostał drugie życie i został zarybiony m.in. amurami i karpiami. W ubiegłym roku zostało oczyszczone dno zbiornika, a także umocniono brzegi.

20 maja podczas wizyty gospodarczej burmistrz Artur Ludew rozmawiał z sołtysem Bogusławem Liskiem i pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej o kolejnych etapach planowanych prac.

W najbliższym czasie zostanie wykonany płot okalający działkę, altana oraz posadzone zostaną kwiaty i krzewy ozdobne.

Inwestycja realizowana jest przez Gminę Szydłowiec m.in. w ramach funduszu sołeckiego Omięcina. Wykonawcami są pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego.

info: UM Szydłowiec