Mercedes-Benz Sprinter to nowy samochód specjalny w taborze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Karetka, włączona do systemu państwowego ratownictwa medycznego, zastąpi dotychczasowy, już wysłużony pojazd z przebiegiem blisko 500 tys. kilometrów. Zakup nowego ambulansu to wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – zwiększa mobilność, wyklucza awaryjność, a tym samym ułatwia dotarcie do potrzebujących pomocy. Samochód jest w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt potrzebny do ratowania życia, m.in.: defiblyrator, respirator i pompę infuzyjną. Zespół ratowniczy tworzą: lekarz, ratownik, pielęgniarka i kierowca.

Wartość nowej karetki to 400 tysięcy złotych. W kosztach zakupu, oprócz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, partycypowały także samo-rządy: Powiat Szydłowiecki z kwotą dotacji 200 000 zł oraz gminy: Szydłowiec, Chlewiska i Orońsko – po 10 000 zł., a także gminy Jastrząb i Mirów – po 5 000.

info: szydlowiecpowiat.pl