14 września w gabinecie burmistrza Szydłowca odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano dotychczasowym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, natomiast 15 września powołano nowy skład Zespołu.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wraz z Zastępcą Anetą Furmańską i Przewodniczącą Rady Miejskiej Jadwigą Kopycką podziękowali ustępującym za dotychczasowy wkład pracy na rzecz drugiego człowieka. Podziękowania za pracę i zaangażowanie otrzymali: Izabela Krzewińska, Katarzyna Dudek, Katarzyna Kasprzyk, Magdalena Szyszka, Laurencja Piasecka, Magdalena Hebda, Magdalena Kaminik, Justyna Szaraniec, Krystyna Tarsińska, Rafał Witaszek, Radosław Zugaj.

Zarządzeniem Burmistrza powołany został nowy skład zespołu w składzie: Dorota Nowak, Katarzyna Kasprzyk, Magdalena Hebda, Magdalena Kaminik, Justyna Szaraniec, Krystyna Tarsińska, podkom. Konrad Sobański, asp. Sebastian Chrzanowski.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Info i foto: Urząd Miasta w Szydłowcu