Delegacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu Ochrona Granicy Państwowej na zaproszenie gen. bryg. SG Roberta Bagana uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Obchody miały miejsce w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.
W oficjalnej części uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia za szczególne zasługi dla Straży Granicznej. Ponadto Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wręczył funkcjonariuszom SG akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Maria Michajłow emerytowana dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu otrzymała z rąk gen. bryg. SG Roberta Bagana „Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie uświetnił koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

W czasie uroczystości delegacja z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu miała okazję spotkać się z absolwentami szydłowieckiej szkoły im. KOP.

Info i fot: ZS im. KOP w Szydłowcu