Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie odśpiewali hymn państwowy, który podkreślił podniosłość i powagę chwili. W tematykę uroczystości wprowadzili uczniów nauczyciele historii dyrektor szkoły p. Danuta Gnat i p. Dariusz Sońta.

Artyści starali się przybliżyć swoim koleżankom i kolegom niezwykle ważne wydarzenia historyczne i pokazać, jak kręte były polskie drogi prowadzące do upragnionej wolności, uwieńczone ogromnym sukcesem naszej ojczyzny – odzyskaniem niepodległości. W zrozumieniu minionych wydarzeń pomogły piękne wiersze, pieśni i piosenki patriotyczne oraz odpowiednie stroje, rekwizyty i muzyka.

Podczas uroczystości w sali panował odpowiedni dla tego święta podniosły nastrój i skupienie, które stworzone zostały dzięki oratorskim i wokalnym zdolnościom młodych artystów naszej szkoły i scenografii przygotowanej specjalnie na tę okoliczność.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły p. Danuta Gnat pogratulowała wszystkim uczniom zdanej na szóstkę lekcji z patriotyzmu.

Podkreśliła, iż patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również każdy z nas, który w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, który pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i w piśmie, a także szacunek dla narodowej tradycji.

listopadsobieski2

 

 

Info: Dorota Suligowska