Publiczność porwała, szybkimi oberkami, kapela Jana Maraska, również z powiatu przysuskiego, gdzie prócz harmonisty, zagrał Jan Gaca, jeden z najlepszych skrzypków w naszym regionie oraz Andrzej Wiórkiewicz na bębenku.Na zakończenie wieczoru wystąili współcześni artyści, dopełniając tym samym formułę ukazania różnorodności harmonii. Marcin Snokowski, z Powiatu Opoczyńskiego, zagrał swój repertuar na harmonii chromatycznej guzikowej pięciorzędowej. Natomiast cytrzysta Grzegorz Tomaszewski, pokazał swoisty eksperyment muzyczny grając jednocześnie na cytrze i akordeonie.Muzykanci i muzycy reprezentowali prócz różnych styli grania i harmonii, również cztery powiaty tworzące porozumienie Ziemia Odrowążów. Towarzyszyli im przedstawiciele poszczególnych Powiatów. Na otwarciu obecni byli m.in. Jan Wieruszewski,  Starosta Opoczyński, Dariusz Kowalski, Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Powiatu Koneckiego oraz Marta Zbrowska z Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Przysuskiego. Wystawę objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Adam Struzik, którego reprezentowała podczas wernisażu Bożenna Pacholczak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego.Wystawę będzie można zobaczyć w salach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu do lutego 2013 roku, na którą zapraszają Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz Dyrektor MLIM dr Aneta Oborny.

foto i tekst: Inga Pytka – Sobutka / Powiat Szydłowiecki