„Chcemy, aby w polskich gminach sport był powszechny, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z infrastruktury sportowej, a pieniądze przeznaczone na ten cel wydawane były w sposób adekwatny do potrzeb mieszkańców” – kontynuuje przedstawicielka SLLGO „Chcemy też w końcu, by obywatele i obywatelki nauczyli się angażować w sprawy publiczne i kontrolować władze.”

Bo choć monitoring prowadzony jest według wystandaryzowanej i precyzyjnie zaprojektowanej procedury, realizują go nie urzędnicy, nie kontrolerzy NIK, ale… zwykli mieszkańcy. To oni analizują dokumenty, prowadzą rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami władz, w końcu obserwują, jak rzeczywiście wykorzystywana jest infrastruktura sportowa.

Społecznym strażnikom i strażniczkom Stowarzyszenie zapewniło szkolenia, wsparcie eksperckie, internetową aplikację do przechowywania i analizy danych oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, grupami i osobami z całej Polski. Ilość zgromadzonych danych rośnie z dnia na dzień.

Interesuje nas przede wszystkim definiowanie problemów – jeśli istnieją –  oraz poszukiwanie ich rozwiązań. Działamy na rzecz zmiany – przekonuje Agnieszka Zdanowicz, która zapewnia przepływ informacji pomiędzy Stowarzyszeniem a lokalnymi realizatorami monitoringu. – I w tym sensie jesteśmy po stronie lokalnych władz, bo to one jako pierwsze będą miały szanse zapoznać się z oceną mieszkańców i – w razie potrzeby – działać.

Do monitoringu zgłosiło się kilkadziesiąt miejscowości. – Tak duże zainteresowanie naszym programem to wyraz obywatelskiego zaangażowania. Lokalne społeczności się zmieniają. Ośmielają się nawet kontrolować władze – nie kryje radości organizatorka.

Wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sportu ogłoszone zostaną i upublicznione w Internecie na początku 2013 roku.

***

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich jest niezależną, niedochodową i niezaangażowaną politycznie organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz upowszechnienia idei dobrego rządzenia. Uważamy, że idea dobrego rządzenia jest związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, ale do jej realizacji potrzebna jest również aktywna postawa obywateli odpowiedzialnych za sprawy publiczne, zaangażowanych i świadomych swoich praw oraz obowiązków.

Więcej informacji jest dostępnych na: www.sport.samiswoje.pl oraz na www.watchdog.org.pl/sport. Na pytania odpowiada koordynator projektu Karol Mojkowski: karol.mojkowski@sllgo.pl. Pomaga również dziennikarzom w nawiązaniu kontaktu z osobami prowadzącymi monitoring w poszczególnych miejscowościach.

Działanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach programu „Mocna Straż” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.


W Szydłowcu monitoring prowadzi Pan Wojciech Dobrzański prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate – Kyokushin Matsushima.

Poniżej oficjalne pisma skierowane do burmistrza Miasta Szydłowiec Pana Andrzeja Jarzyńskiego.